a
به وب سایت مجله دفترسینمایی خوش آمدید
خانهبرچسب پست ها"پردیس شهرزاد"

پردیس شهرزادبرچسب

بایگانی

    نمایش تضاد به نویسندگی و کارگردانی محمدحسین علیزاده پس از توقف به دلیل گسترش کرونا از دوشنبه ۱۹ مهر اجرای خود را در پردیس شهرزاد مجدد اجرا کرد. به