a
به وب سایت مجله دفترسینمایی خوش آمدید
خانهبرچسب پست ها"محمد ژیان"

محمد ژیانبرچسب

بایگانی

با پیگیری محمد ژیان از طرف خانواده و به پیشنهاد حمید جبلی ، این روز را به نام رضا ژیان می نامیم و اولین بار در اختتامیه جشنواره

  آرش کمانگیر که به عنوان یکی از مردمی ترین اساطیر ایران باستان شناخته می شود از جمله آثاری است که برای اولین جشنواره آموزشی تئاتر پنجمک و توسط