a
به وب سایت مجله دفترسینمایی خوش آمدید
خانهبرچسب پست ها"شنا، بانوان، فدراسیون"

شنا، بانوان، فدراسیونبرچسب

بایگانی

علیرضانیاکان _گفتگوی اختصاصی باخانم اکرم کناری دیل قهرمانان شنای بانوان_ خانم علیدوستی در جشنواره فیلم سانتاباربارا در مورد فیلم اخیرشان اظهاراتی در مورد شنای زنان در ایران داشتند