a
به وب سایت مجله دفترسینمایی خوش آمدید
خانهبرچسب پست ها"سمندریان"

سمندریانبرچسب

بایگانی

سه گانۀ پاریسی، یکشنبۀ عجیب ژاک هاوسمان یخزده ترین و متفاوت ترین یکشنبۀ ژاک هاوسمانِ موقر و متنفذ پیش روی اوست

فرودگاه، پرواز شمارۀ 707، شاعرانهای آوانگارد فرودگاه، پرواز شمارۀ 707 ماجرای شاعری است که در شبی سرد و بارانی، مشغول کار در اتاقش، به یکباره با رویدادی عجیب مواجه و