a
به وب سایت مجله دفترسینمایی خوش آمدید
خانهبرچسب پست ها"داود پژمان فر"

داود پژمان فربرچسب

بایگانی

نمایش «سایر بازماندگان» نوشته ساناز اسدی به کارگردانی مهرداد مصطفوی هر شب ساعت 20:30 در تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه می رود. ابراهیم عزیزی, امیر جنانی,آیدین بهاری,پرهام یداللهی, داود پژمان