a
به وب سایت مجله دفترسینمایی خوش آمدید
خانهبرچسب پست ها"حامد مهربانی"

حامد مهربانیبرچسب

بایگانی

نمایش شب /خارجی/یرما نوشته فدریکو گارسیا لورکا است که با دراماتورژی ، طراحی و کارگردانی نسیم ادبی و ندا شاهرخی در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی از ٢۶اردیبهشت ساعت ۶