a
به وب سایت مجله دفترسینمایی خوش آمدید
خانهبرچسب پست ها"احمد توکلی"

احمد توکلیبرچسب

بایگانی

نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در شرایط کنونی دولت وقتی می تواند از موفقیت خود مطمئن باشد که خود را آماده فدا شدن برای مردم و انقلاب

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت:در حال حاضر صحبت از مبارزه با فساد است اما به نظر می‌رسد که ما باید به فکر بسترهایی که فساد در