به گزارش پایگاه تحلیلی خبری سینما آفیس، مجموعه مستند «ضد» حاصل همکاری تازه مرکز مستند سوره حوزه هنری و شبکه مستند سیما، تلاش می‌کند در هر قسمت با طرح یک موضوع ظاهراً کم اهمیت، به جنگ کلیشه‌های ذهنی مردم درباره محیط پیرامونشان برود؛ چرا که ضدیت با کلیشه‌ها ‌کلید دیدن وقایع جهان از دریچه‌ای جدید است.

هر قسمت از این مجموعه مستند به موضوع متفاوتی مثل آلودگی هوا، آلودگی‌های نوری، حیوانات خانگی، صنایع جنگ و.. پرداخته و می‌کوشد مردم را وادار کند که نگاه متفاوت‌تری داشته باشند.

مجموعه مستند «ضد» در بیستمین و آخرین قسمت از فصل اول خود، داستان شکل‌گیری روش‌های نوین تبلیغات تجاری، در بستر رسانه‌های دیداری و شنیداری را روایت می‌کند. روش‌هایی که صرفاً در راستای کسب سود بیشتر برای غول‌های صنعتی، به سرقت توجه انسان‌ها پرداخته و روزبه‌روز شکلی پیچیده‌تر به خود می‌گیرند.

بیستمین قسمت از مجموعه مستند «ضد» با عنوان «تاجران توجه» یکشنبه ۱۰ مرداد ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه مستند سیما پخش شد.